آیین اختتامیه بیست ونهمین جشنواره فیلم نوجوان
آیین اختتامیه بیست ونهمین جشنواره فیلم نوجوان
آیین اختتامیه بیست ونهمین جشنواره فیلم نوجوان
بازدید مسجد جامعی از آرامگاه بوعلی سینا
تجلیل از عوامل فیلم محمد رسول الله(ص) در همدان
حضور مسجد جامعی در همدان
 ورود میهمانان خارجی جشنواره فیلم نوجوان به همدان
افتتاح سینما فلسطین
ورود میهمانان جشنواره فیلم نوجوان به همدان
 نشست صمیمی دبیر جشنواره فیلم نوجوان