حاشیه بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
حاشیه بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک همدان
آیین اختتامیه بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
اجرای نمایش خیابانی
اجرای نمایش خیابانی همبازی از همدان
اجرای نمایش پهلوان كچل از تهران
کارگاه آموزشی "معرفی تئاتر کودک و نوجوان پرتغال"
اجرای نمایش پری و پورنگ از همدان
حاشیه افتتاحیه بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
اجرای نمایش خیابانی در منطقه دیزج شهر همدان
جدول بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک
بازدید شهردار همدان از دبیرخانه جشنواره
پوستر بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
ستاد هماهنگی استانی بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک
نشست خبري دبير بيستمين جشنواره بين المللي تئاتر کودک