نمایش تئاتر "اخمالوخان" از تهران
نمایش تئاتر "اخمالوخان" از تهران
نمايش تئاتر "هزار درنا" از تهران
نمایش "مبارک و عروس باران" از همدان
نمایش "من و تو و بستور" از مشهد
نمایش خیابانی "ماشین اسباب بازی" از ملایر
جشنواره تئاتر بر چهره کودکان نقش بست
 آیین افتتاحیه نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
حال و هوای جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان
ستاد اجرایی نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان